Lantmäteriet

Backered vid laga skifte 1848

Områdesbeskrivningsgruppen har arbetat med Lantmäteriets historiska kartor över området. Så här såg en del av området ut för ca 170 år sedan.

Backered vid laga skifte 1848

Källa: Lantmäteriet