Öppna möten

Under våren och sommaren har vi haft öppna stormöten ungefär en gång i månaden dit alla som är intresserade av Svandammen är välkomna. Det har varit mycket givande och trevliga träffar med ekobysnack och fika.  De öppna stormötena kommer nu övergå i infomöten som kommer hållas med 2-4 månaders intervall, där vi kommer berätta om projektet och svara på frågor för er som är nya, samt arbetsgruppsmöten varje månad för att stämma av och se till att arbetet fortskrider som planerat. Du är varmt välkommen att delta!