Infomöte 24 sept. 2016

Infomöte 24 sept. 2016

Lördagen den 24 september hölls ett infomöte i det av kommunen utpekade området för vår ekoby.

 

Utanför torpet samlades 55 personer, både grannar, medlemmar och andra intresserade för att ställa frågor och ta del av information om projektet samt att se den markangivelse som kommunen har tilldelat föreningen.

 

Vi kunde bland annat berätta om de arbetsgrupper som på olika håll jobbar med att få projektet att realiseras. Vi talade även om kommunens inställning till projektet och delade lite info om vad som har sagts på de mötena föreningen haft med kommunen. Läs gärna på vår FAQ för att ta del av mer info.

 

Det kom såklart upp många viktiga frågor som föreningen idag inte har några svar på. Ett exempel var bla. om föreningen ska köpa marken eller arrendera den. En viktig fråga som vi idag inte kan ge något svar på av flera anledningar. Och tillsammans med denna frågan och många andra frågor så är svaret därför att vi i nuläget inte har kommit till det stadiet i prosessen där detta har diskuterats klart eller beslutats. Föreningen är idag ett levande och växande projekt som hela tiden formas med hjälp av medlemmars och intressenters ideella arbete. Önskan efter helgens möte är därför att fler ska ansluta sig och tillsammans jobba för att realisera detta fantastiska projekt.

 

Missade du mötet så kan du vara lugn, vi kommer annonsera om fler infoträffar framöver på vår facebook sida och på hemsidan.