Årsstämma

Under eftermiddagen den sista söndagen i oktober höll Svandammen årsstämma. Ända sedan förra årsstämman har föreningen arbetat med att ta fram ett gediget förslag till förnyade stadgar för att få ett tydligare regelverk. Vi har även ruvat på en idé om namnbyte.
Vid söndagens stämma beslutades att bifalla motionen om förnyade stadgar, liksom motionen om namnbyte – från Svandammen till Grönbo ekoby! De båda positiva besluten utgör ett första steg i beslutprocessen, då det fodras bifall vid två på varandra följande stämmor. I slutet av november kommer extra föreningsstämma att hållas, och först då kan nämnda motioner slutgiltigt fastställas. Vi ser fram emot detta med spänning!

Inför stämman hade en enig styrelse formulerat en misstroendeförklaring mot Michael Rudvall pga. samarbetssvårigheter. På begäran hölls nyval och Rudvall valde i samband med detta att frivilligt avgå.
Till Svandammens styrelse har valts: Tom Ekman (ordförande), Lena Palm, Olof Nyström, Julia Norman och Linus Amvall. Som suppleanter sitter Mario Hernandez och Karl Holmkvist.

Läs mer i vårt nyhetsbrev: svandammens-nyhetsbrev-nov-2016