Avsiktsföklaring

Med Olof i spetsen har vi formulerat vår avsikt som vi skall komunicera till Göteborgs fastighetskontor. Dokumentet kan du läsa här och beskriver tydligt vad vi vill skapa. Läs gärna om du inte har redan!