Styrelsemöte

Tisdagen den 18 december har styrelsen sitt andra möte efter årsstämman.