Planbesked – Uppdatering

Planbesked – Uppdatering

Vi har gått runt väldigt mycket och vi känner att vi har landat i en grov skiss av hur vår ekoby skall komma att se ut och detta är resultatet!

Nu skall vi tänka i vilka etapper som ekobyn skall byggas, hur vi skall bygga permakulturellt och tänka på alla andra faktorer.