Årsstämma 2018

Efter en extra årsstämma som kallades till tidigare i år så avgick Olof som styrelseordförande och kontaktperson emot fastighetskontoret och Cal Andelius tog hans plats.

På mötet presenterades en mycket välformulerad verksamhetsberättelse som du kan läsa Verksamhetsberättelse2018

Cal presenterade verksamhetsplanen för styrelsen och föreningen kommande år:

 1. Få in ansökan om planbesked och markanvisning via fastighetskontoret
 2. Ordna ekonomin
  A Förnya reverser
  B Uppdatera vem som betalat hur mycket i medlemsavgift
 3. Uppdatera hur vi betalar medlemsavgiften
 4. Arbetsgrupper skall fortsätta sina jobb med tydliga resultat. Dom kan vi fråga efter
 5. Vi skall förbättra vår kommunikation och ha aktiviteter för nya möjliga medlemmar

Tre motioner presenterades och två godkändes:

 1. Föreningen tar ekonomiskt ansvar för Torpet
 2. Föreningen avskiver alla obetalda medlensavgifter av medlemmar som har slutat innan 1 juli 2018

Cal presenterade arbetet med planbesked.
Kortfattat så bollar vi ideér med Fastighetskontoret. Vi skall ge dom kartor och texter som förklarar vad vi vill göra. En anonym enkät blev utskickad till våra medlemmar som låg till grund för de kartor och texter vi presenterat i dagsläget.
Vi ville försöka få in en ansökan innan årets slut för att nya politiker kommer nästa år och vi befarar att dom inte ställer sig lika positiva som de nu sittande.

Den nya styrelsen:
Mario och Karl sitter kvar som ledamöter.
Cal och Gilbert väljs in som ny styrelseledamot

Styrelsen har en öppen plats som skall diskuteras och tillsättas i Mars.

Suppleanter väljs Carina (förste suppleant) och Göte Rudvall