Höst och Vinter 2018 – 19

Verksamhetsplan
Vi började efter årsmötet med att formulera en verksamhetsplan för det kommande året

Planbesked
Vi har gått runt i området och beskrivit hela området i stora penseldrag

Halvårstämma
Enligt årsmötet höll vi en halvårstämma där Michael Rudvall valdes till i styrelsen och en grupp skaptes för att hantera föreningens ekonomiska frågor.

Torpet
Arbetet med Torpet har fortsatt

Konsensus
Styrelsen var på en konsensuskurs vilket var mycket inspiererande. Det är ett verktyg vi verklighen vill använda för att diskutera den by vi vill bygga och lösa dom konflikter som naturligtvis upptstår

Vår och Sommar 2018

Vi har byggd vidare på förra årets arbete och med det i ryggen verkligen börjat få fram en gemensam vision om ekobyn vi vill bygga. Förra årets årsstämma sa att vi ville fortsätta med planbeskedsansökan samt försöka få kontakt med flera personer som skulle kunna intressera sig och hjälpa oss bygga vår by.
Och detta tycker jag vi gjort… sakta men säkert får väl läggas till.

Arbetet på torpet har lagt in en ny växel och det händer en hel del, bland annat har delar av taket lagats inför vinterns påfrestningara

Arbetet med planbeskedet har också lagt i en ny växel: möten med fastighetskommunen har resulterat i att vi gått från lite lulliga beskrivningar till mer faktiska ideér. Såsom vart vi vill att vilka typer av hus skall ligga, hur många hushåll vi vill ha mm.

Vi har också hållt ett öppet möte dit många nya personer hittade. Detta och andra saker har gjort att vi nu är lite fler som påskyndar processen och gör den bättre på alla sätt och vis. 

Vi har även hållt en årsstämma som du kan läsa lite mer om här
Där presenterades bland annat en verksamhetsberättelse som du kan läsa Verksamhetsberettelse2018

Höst & Vinter 2017

Det har hänt en hel del i vårt arbete!

Vi har:

  • Kommit överrens om en värdegrund som du läsa här

  • Hållt en årsstämma

  • Skrivit en gemensam avsiktsförklaring som beskriver just vår avsikt hur vi vill vår by skall se ut.

  • Hyrt Torpet och påbörjat reparationer, städat upp och fixat iordning. Tack Alla som medverkat!

Vår & Sommar 2017

Arbetet med planbeskrivning fortgår och Tom och Beine har skapat en modell av området som hjälper processen.

Sedan fortsätter vi att förhandla med Göteborgs kommun om att få hyra torpet Aspelunden.

 

Hösten 2016

Under hösten har vi fortsatt hålla möten både inom föreningen för att driva på arbetet och med allmänheten för de som intresserar sig.

Årsmötet resulterade i ganska stora förändringar som gör att projektet kan anpassa sig och komma till snabbare resultat. Läs gärna mer om det här.
Bland annat så bytte vi namn ifrån Svandammen till Grönbo som är mer förankrat i platsen vi nu valt för vår ekoby.

Augusti 2016

Under våren och sommaren har vi haft öppna stormöten ungefär en gång i månaden dit alla som är intresserade av Svandammen är välkomna. Det har varit mycket givande och trevliga träffar med ekobysnack och fika.  De öppna stormötena ser vi fram emot att fortsätta med!

Maj 2016

Vi har haft ännu ett möte på Fastighetskontoret där vi bl.a. gått igenom processen kring att få till ett planbesked. Ett annat ämne som varit uppe för diskussion är förutsättningarna kring fastigheten med torpet som vi eventuellt är intresserade av att ha tillgång till redan i dagsläget. Diskussionen fortsätter!

Det viktigaste just nu att vi hittar rätt nivå inför detaljplanearbetet.

Mars 2016
Vi har nu möjlighet att börja odla på den tilltänkta marken. Detta är en möjlighet att komma ut och börja känna på jorden och se om den med våra gröna fingrar kan föda vår ekoby!

Feb 2016

 

Frosten tinar upp och så även vårt arbete framåt för Svandammen. Denna hemsida är en del av starten för ett nytt kapitel för Grönbo. Stort arbete kommer behövas för att undersöka hur många hushåll marken är passad till, hur avloppssystemet skall fungera och massa andra frågor . Vi behöver engagerade medlemmar som kan hjälpa med denna process så tveka inte att höra av er 🙂

Hösten 2015

Efter att ha lärt känna marken bättre börjar vi planera hur en detaljplan kan tänkas se ut. Visionen var att skapa en stor ekoby men vi förstod att vi får nog börja i lite mindre skala

200hushall
sommarkid

Sommaren 2015

Under den tidiga sommaren 2015 fastnade ljuset slutligen på en plats. En plats på norra Hisingen, i Rödbo. Samtidigt hade föreningen – och några av de medlemmar som föreningen länge väntat på – funnit varandra. Tillsammans valde vi att landa och sätta ner fötterna i den rödboska myllan. Det är här ekobyn ska växa upp.

Fram till 2015

Från det att Svandammen Ecovillage började ta form år 2011 och fram till i mitten av 2015
var det i första hand som ett visionärt och idéburet projekt utan fast mark under fötterna.
Med påslaget sökarljus svävade det runt och letade efter sin plats på jorden,
men också efter sina medlemmar.